Turkusowa organizacja

Większość funkcjonujących obecnie organizacji biznesowych opiera się o klasyczny model zarządzania, którego trzonem jest system hierarchiczny, sformalizowane działania motywacyjne i procedury kontrolne. Teoria turkusowych organizacji porzuca wszystkie te założenia.

Frederic Laloux, autor przełomowej książki „Pracować inaczej” stworzył koncepcję firmy samozarządzającej się, nastawionej by czerpać z talentów i predyspozycji pracowników. Francuski naukowiec wyodrębnił pięć typów instytucji, na końcu zestawienia znalazł się „ewolucyjny turkus”. Zdaniem Laloux turkusowy model zarządzania przedsiębiorstwem jest kolejną fazą rozwoju społeczeństwa, wynikającą z ludzkiej świadomości.

Firma bez hierarchii - turkusowa organizacja

W turkusowej organizacji pracownik przestaje być podwładnym, gdyż nie występuje tu funkcja przełożonego. Każdy pracuje na tym samym poziomie, całkowicie zrezygnowano z hierarchii. Decyzje podejmują osoby, które mają do tego predyspozycje. Liczą się pełnione funkcje, nie zajmowane stanowiska. Brak jest premii, poleceń do wykonania, kontroli i rywalizacji.

Autoregulacja i własny rozwój to podstawa ewolucji i realizacji celów biznesowych. Nie istnieje współzawodnictwo, członkowie firmy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, wspierają w wykonywaniu zadań. Kooperacja, partnerstwo i niezależność są źródłem napędzającym. Wszyscy członkowie mają realny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Podstawą powodzenia jest zaufanie.

Pracownik w roli partnera - turkusowa organizacja

Ludzie zatrudnieni w turkusowej organizacji przejmują odpowiedzialność za swoje działania, które traktują jako własne, autorskie inicjatywy. Takie podejście pozytywnie wpływa na wzrost poczucia wagi i sensowności pracy. Pracownicy wchodzą w rolę partnerów biznesowych, świadomie wykorzystują swój potencjał i angażują się w zadania dostosowane do własnych kompetencji.

Ważne, by utrzymana została równowaga pomiędzy motywacją wewnętrzną, a właściwym środowiskiem pracy. Bardzo dużo zależy od podejścia menedżerów, którzy w tej płaskiej strukturze muszą rozumieć swoją rolę jako autentycznych liderów i mentorów. Podstawą jest komunikacja i skuteczne źródło przepływu danych. Potrzebna jest przestrzeń, w której pracownicy otwarcie wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, tworzą pomysły, proponują działania optymalizujące. Transparente przekazywanie informacji wzmaga poczucie wpływu na losy biznesu, nadaje sens pracy.

Zmiana mentalności - turkusowa organizacja

Zmiana procesu porozumiewania się to duże wyzwanie, wiąże się w porzuceniem przyzwyczajeń i dotychczasowych standardów. Konieczna jest ewolucja mentalności, należy wyzbyć się nawyku wystawiania ocen, a przyswoić sobie umiejętność udzielania konstruktywnego feedbacku. Rezygnujemy z szyku dyscyplinującego, otwieramy się na ludzi, stymulujemy innowacyjność i rozwój.

Wdrożenie w firmie oprogramowania do zarządzania projektami i zadaniami umożliwia organizację wygodnej przestrzeni komunikacyjnej w turkusowej organizacji. Wypróbuj Taagly.

Ta strona używa ciasteczek. Kontynuując, wyrażasz na to zgodę.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

Ta strona używa ciasteczek. Kontynuując, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.