70 najlepszych programów do zarządzania projektami w 2021 roku

Przedstawiamy zestawienie 70 programów do zarządzania projektami. Polecamy Taagly 🙂

Rynek programów do zarządzania projektami bogaty jest w rozwiązania wysokiej jakości. Użytkownicy mogą wybierać spośród bardzo dużej ilości programów. Każdy jest w stanie znaleźć odpowiedź na indywidualne potrzeby i wymagania.

Zasady działania poszczególnych systemów są podobne, korzystanie z nich ma na celu zwiększyć produktywność pracy. Różnice tkwią w szczegółach.

Cechy wspólne to:

 • planowanie pracy
 • delegowanie obowiązków
 • monitoring bieżącego przebiegu działań
 • kontrola czasu
 • raportowanie
 • chat umożliwiający swobodną komunikację
 • przestrzeń do przechowywania plików

 

Jako niestandardowe rozwiązania warto wymienić:

 • tagowanie zadań
 • gotowe szablony planowania i zarządzania
 • automatyczny harmonogram uwzględniający priorytety i dostępność zespołu
 • kategorie projektów
 • kalendarz urlopów
 • moduł do wideokonferencji
 • obsługa faktur
 • obsługa bramek płatniczych

 

Managerowie, bez względu na to, które rozwiązanie wybiorą, zyskują pełny ogląd na to, co dzieje się w firmie. Pracownicy zawsze wiedzą co mają robić, świadomi terminów i priorytetów pracy. Łatwy dostęp do wiedzy i transparentna polityka informacji, pozwalają zbudować lojalny zespół.

Wszystkie nowoczesne organizacje potrzebują oprogramowania do zarządzania projektami. Zarówno niewielkie firmy o lokalnym zasięgu, jak i ogromne międzynarodowe korporacje, skutecznie usprawniają swoją pracę korzystając z gotowych systemów. Nie jest to domena określonych branż, choć w pewnych sektorach sprawdzają się konkretne metodyki.

Zarządzanie projektami - program

Trafnie dobrana i właściwie wykorzystany program do zarządzania projektami i zadaniami podnosi wyniki pracy. Wybór wysokiej jakości narzędzi jest szeroki. Poznaj sprawdzone rozwiązania:

1. TAAGLY.COM

Kompleksowy polski program do zarządzania projektami i zadaniami, który łączy ze sobą wiele narzędzi potrzebnych do pracy zdalnej.

Taagly zwiększa produktywność pracy. Optymalizacja wszystkich procesów, które toczą się w firmie przekłada się na wzrost zysków przy jednoczesnym obniżeniu stałych kosztów i skróceniu czasu wykonywania zadań. Korzystając z Taagly można planować, realizować i rozliczać projekty.

Zespół pracuje na pulpicie zawierającym aktualne obszary robocze, informacje na temat liczby użytkowników wraz ze stopniem obciążenia poszczególnych osób i sekcję tagowania. W ramach projektów tworzone są plany i grupy zadań. Zadanie składa się z czynności, które muszą zostać wykonane, by zakończyć pracę z sukcesem. To tutaj następuje wymiana danych i plików, toczą się rozmowy, rozliczany jest czas. Widoczny status zadań wraz z określonym deadline’m uświadamia postępy i motywuje.

 • Taagly pozwala całkowicie zrezygnować z wiadomości mailowych. Komunikacja toczy się w ramach zdefiniowanych obszarów roboczych, co umożliwia bieżącą segregację treści. Wszystkie dane dotyczące projektu pozostają w jednym miejscu.
 • Taagly pomaga managerom w planowaniu zasobów i umożliwia sprawną kontrolę. Na bieżąco można przypisywać zadania poszczególnym członkom zespołu, mając na uwadze widoczny sposób obciążenia każdego z nich.

 

W wewnętrznym kalendarzu użytkownicy mogą tworzyć wydarzenia oraz spotkania, co pomaga zarządzać własnym czasem. Dodatkowo w kalendarzu widoczne są zadania z nadanym terminem zakończenia. To proste rozwiązanie pozwala na szybką orientację w harmonogramie wszystkich prac.

Przepływ komunikacji ułatwia chat. Rozmowy prowadzone są na różnych płaszczyznach. Dostępny jest tryb prywatny, można przypisać konwersację do konkretnego zadania lub całego projektu. Z poziomu chatu następuje wymiana plików oraz dostarczane są powiadomienia.

2. GANTTPRO

Program do zarządzania projektami otwarty na efektywną komunikację z klientami. Wspólna praca to szansa, by szybko reagować na wszystko, co dzieje się w projekcie. Bieżąca kontrola z zewnątrz ogranicza ryzyko niepożądanych efektów i marnowania zasobów.

 • Eliminujemy pracochłonny proces wdrażania klienta w postępy. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi sprawia, ze nikt nie czuje się przeciążony lub niedoceniony. To wielka sztuka, w której GanttPRO pomaga managerom.
 • Widoczny sposób obciążenia poszczególnych osób pozwala odpowiednio przydzielać zadnia nawet w rozproszonych zespołach. Nikt nie pracuje po godzinach, nikt nie czeka bezczynnie. Zrównoważony podział obowiązków oszczędza czas i pieniądze.
 • Rutynowe planowanie i zarządzanie jest proste dzięki dostępnym szablonom, które wystarczy tylko poddać edycji dostosowując je do własnych potrzeb. Szablony skonfigurowane są dla różnych sfer, wystarczy wybrać najbliższy własnym oczekiwaniom. To dobry sposób by zyskać pełny obraz danych w logicznym porządku.

3. LIQUIDPLANNER

Program do zarządzania zadaniami pozwalający śledzić jak wpływają zmiany w jednym projekcie na inne, analizować powiązane zasoby oraz ryzyko. Są to działania niezbędne, by wyprzedzić konkurencję. Z LiquidPlanner managerowie sprawnie zarządzają trwającymi i planowanymi projektami, a wgląd do zakończonych zadań umożliwia korzystanie z doświadczeń i trafne planowanie w przyszłości.

 • System sam wylicza ostateczne terminy zakończenia pracy na podstawie szacowanego czasu realizacji poszczególnych zadań. Automatyczny harmonogram uwzględnia priorytety oraz dostępność zespołu, w tym dni wolne od pracy.
 • Niezależnie od tego czy planowane są projekty krótkotrwałe czy długoterminowe, program za każdym razem bierze pod uwagę wszelkie zależności, które mogą mieć wpływ na realizację.
 • Każdy członek zespołu ma swoją tablicę zadań, program pokazuje czas potrzebny do wykonania obowiązków oraz informację o ewentualnym ryzyku niedotrzymania terminów

4. WORKZONE

Korzystanie z narzędzia ma na celu maksymalizacje wartości wszystkich procesów istniejących oraz skuteczne wdrożenie i utrzymanie nowych. Z Workzone łatwiej jest wdrażać zmiany oraz sprawić, że będą rozumiane i respektowane przez zespół, klientów i kontrahentów.

Aplikacja umożliwia tworzenie szablonów projektów. To opcja, która pozwala zaoszczędzić sporo czasu przy wprowadzaniu nowych zadań gdy zlecenia realizowane w firmie mają podobny profil.

Wrkzone łatwo poddaje się personalizacji. Można tworzyć osobiste listy rzeczy do zrobienia oraz ustawiać różny zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników oraz klientów i kontrahentów. Wygodną funkcją dla managerów są rozbudowane wykresy Gantta.

5. CELOXIS

Aplikacja do zarządzania projektami słążąca systematyzacji pracy na każdym etapie działalności. Program pomaga określić priorytety pracy, krótka analiza wystarczy, by zidentyfikować projekty stanowiące największą wartość biznesową.

Harmonogramy zaprojektowane w Celoxis są realne. Bieżące monitorowanie postępów daje szansę zapobiegania problemom. System wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi. Znając stopień obciążenia i kompetencje poszczególnych osób można trafnie rozdzielać obowiązki. Do pracy da się włączyć także klientów.

6. ZOHO PROJECTS

System pomaga planować działania związane z projektem, przydzielać prace, zarządzać zasobami ludzkimi tak, aby realizować tematy na czas. Program jest elastyczny, dostosowuje się do specyfiki organizacji.

Monitoring przebiegu zadań śledzi się korzystając z wykresów Gantta. Łatwo dostrzec odchylenia od przyjętych założeń i podjąć szybką reakcję.

Moduł grafiku rejestruje aktywne godziny zespołu. Na podstawie kart czasu pracy można generować faktury.

7. MAVENLINK

Mavenlink pomaga elastycznie zarządzać zasobami i projektami, dzięki czemu można szybko rozwiązywać problemy bez ryzyka utraty terminów. Korekty dokonywane w czasie rzeczywistym dają szansę na zoptymalizowanie wyników finansowych.

Program łączy rozproszone zespoły wokół celów projektu, co usprawnia pracę i czyni polecenia przejrzystymi. Narządzę ma wbudowany Operacyjny System Zapisu (OSR), który łączy całą organizację, dając zespołom pełną orientację, większą kontrolę i bogatsze, bardziej przydatne dane.

8. APOLLO

Dzielenie projektów na zadania, a zadania na podzadania usprawnia pracę. Łatwiej jest osiągać mniejsze cele, drobne sukcesy motywują do dalszych działań. Aktywny zespół z powodzeniem zamyka zlecenia. Możliwość umieszczania komentarzy przez wszystkich członków zespołu daje poczucie wpływu i odpowiedzialności.

Kontrola czasu pracy prowadzi do optymalizacji terminów. W czasie rzeczywistym obserwować można całą ścieżkę projektu. To szansa na szybką redukcję zagrożeń i efektywne wykorzystanie szans. Korzystając z wykresów Gantta obserwujemy postępy całej firmy lub poszczególnych projektów.

Apollo oferuje użytkownikom tablice do pisania, kalendarz, liczne integrację, w tym integrację poczty e-mail oraz szybkie i przyjazne wsparcie.

9. WORKSECTION

Program do zrządzania projektami pozwalający dzielić zespół na grupy, wyznaczać administratorów i właścicieli. Do poszczególnych grup można zaprosić klientów i partnerów biznesowych. Taki porządek daje jasny obraz sytuacji. Każdy wie, za co jest odpowiedzialny, zna priorytety oraz terminy. Za pomocą timera użytkownicy rejestrują ile czasu i pieniędzy poświęcili na swoje zadania.

Użytkownik może spersonalizować swoją przestrzeń roboczą, aby wyświetlać tylko tematy, w które jest zaangażowany. Standardowe zadania łatwo jest powtórzyć. Dzienne plany pracy i raporty pomagają zespołowi utrzymać wspólny grunt.

Klienci mogą ustawiać zadania, komentować je i monitorować. Nie wszystkie dane muszą być widoczne dla osób z zewnątrz, da się ukryć dowolne informacje.

10. BASECAMP

System do zarządzania projektami Basecamp posiada fora dyskusyjne, które porządkują komunikację według tematów. Cała historia realizacji projektu pozostaje w jednym miejscu. Nie trzeba tracić czasu na poszukiwanie informacji w wiadomościach e-mail.

W programie powstają listy obowiązków dedykowane poszczególnym pracownikom. Zawierają one wszystkie zadania i terminy. W sprawach zaległych przesyłane są przypomnienia.

W projektach ujęte są harmonogramy, które dają obraz całości zdarzeń. Zawsze wiadomo jaki wyglądał będzie dalszy ciąg działań. Dodatkowo codzienną pracę ułatwia przestrzeń wymiany danych i przechowywania dokumentów oraz chat.

11. NTASK

nTask przejmuje kontrolę nad ryzykiem, które pojawia się w trakcie realizacji projektów. Narzędzie pomaga zdefiniować wewnętrzne i zewnętrzne ryzyko dla każdego celu. Wszystkie problemy mają przypisany zespół osób odpowiedzialnych za ich eliminacje.

Program bazuje na wykresach Gantta, za pomocą których wizualizuje postępy pracy. Listy kontrolne zapewniają wykonanie ważnych kroków w zadaniu. Zadania ustawiać można w formie najważniejszych zdarzeń zwanych kamieniami milowymi.

Funkcja eksportu umożliwia generowanie plików CSV, XLS lub PDF. nTask zintegrowany jest z wieloma aplikacjami, w tym Zapier.

12. PAYMO

Paymo zastępuje wiele narzędzi, synchronizuje wszystko, co dzieje się w firmie w jednym miejscu. Takie podejście pozwala uniknąć kosztów wynikających z wielu subskrypcji. Dostęp do kompletu danych z jednego źródła oszczędza również czas.

Managerowie korzystający z Paymo zyskują pełny obraz firmy. Wszystkie zadnia można przeglądać używając globalnej tablicy Meta Kanban. To zawsze aktualny widok, na jego podstawie powstają realne plany, które dodatkowo optymalizuje się wprowadzając bieżące korekty. Planowanie usprawnia dostęp do danych i szablonów wypracowanych w poprzednich projektach.

Harmonogram to wizualizacja osi czasu, na której pokazana jest praca zespołu. Można łatwo planować z wyprzedzeniem, sprawdzać stopień obciążenia poszczególnych osób oraz zarządzać rezerwacjami.

13. JIRA

Jira wizualizuje przepływ pracy wykorzystując statusy i przejścia pokazane za pomocą kolorowych bloków i strzałek. Można korzystać z ustawień automatycznych lub skonfigurować niestandardowe, idealnie odpowiadające potrzebom projektu. Opcja ta pozwala wnikliwie śledzić postępy pracy. Jira zapisuje zrzuty ekranu, co daje pogląd na tempo realizacji zadań.

Przy użyciu narzędzia projekty dzielone są na cztery fazy. Pomaga to zachować ład i przejrzystość. Poziom pierwszy zawiera kategorie projektów, czyli ogólne motywy. Drugi pokazuje podsekcje aktywnych projektów i ich kamienie milowe. Kolejny obejmuje cele, ostatni skupia podzadania.

Jira jest jednym za najpopularniejszych programów do zarządzania projektami na świecie.

 

14. MICROSOFT PROJECT

Popularny system do zarządzania zadaniami oferujący kompleksowe funkcje potrzebne, by efektywnie zarządzać przebiegiem realizacji projektów. Planowanie, harmonogramowanie, nadzór i raportowanie to obszary mocno wspierane przez program.

Microsoft Project pomaga określić czas trwania projektu oraz przypisać zasoby. Odpowiednio wykorzystany podpowie ile osób potrzebnych jest do wykonania zadania i w jakim czasie wypełnią obowiązki.

Informacje o kosztach wprowadza się bezpośrednio do zadań lub poprzez zasoby. Koszty planowane są na bieżąco zestawiane z rzeczywistymi, co daje szansę szybkiej reakcji w przypadku każdego odstępstwa.

15. ASANA

Bardzo popularny program do zarządzania projektami dostępny jest w wersji desktop i mobile. Polecenia definiowane na telefonie, automatycznie pojawiają się na komputerze. Działania można podejmować również w trybie offline, zostaną zsynchronizowane bezpośrednio po powrocie do sieci.

Asana przekazuje użytkownikom informacje od pozostałych członków zespołu, pomaga organizować zadania oraz zarządzać listą rzeczy do zrobienia. Wygodne przypomnienia nie pozwalają zapomnieć o ważnych sprawach. Możliwość bieżącego zapisywania pomysłów to szansa, by stworzyć bazę kreatywnych idei.

Narzędzie wyposażone jest w wyszukiwarkę, która pozwala na szybkie przeszukiwanie całej historii pracy. By zyskać pełną wiedzę na temat swoich obowiązków wystarczy kliknąć w widok „moje zadania”. Najczęściej używane projekty skupione są na jednej liście.

 
 

16. REDBOOTH

Do planowania i śledzenia projektów aplikacja wykorzystuje konfigurowalne tablice Kanban. W ich przestrzeni można sortować, oznaczać i porządkować swoje zadania. Managerom Redbooth pomaga w codziennej pracy.

Przypisując użytkowników do zadań można rozdysponować obowiązki. W tym samym kroku wyznacza się zakres dat, określa statusy, nadaje priorytety. Każdy wie za co jest odpowiedzialny.

Ogólną analizę projektów ułatwiają wykresy Gantta. Na ich poziomie wprowadza się bieżące modyfikacje zapobiegające ewentualnym problemom.

17. TRELLO

Darmowy i najpopularniejszy system do zarządzania zadaniami na świecie. Całość oparta jest na przejrzystych tablicach gdzie zamieszczane są wszystkie zadania. Program posiada aplikacje mobilne na wszystkie urządzenia.

Program posiada wbudowaną automatyzację przepływu pracy z funkcją Butler. To dodatek, który pozwala wyeliminować żmudne zadania. Usprawnienia są możliwe dzięki wyzwalaczom opartym na regułach.

18. WORKFRONT

To kompleksowa platforma do automatyzacji procesów. Workfront służy optymalizacji pracy, odpowiednio wykorzystany podnosi jakość pracy i pomaga szybciej realizować obowiązki. Można ustawić cykle zatwierdzania poszczególnych faz projektu z klientami. Managerowie mają wgląd w rzeczywisty stan zleconych zadań.

Dzięki Workfront można podjąć większą ilość pracy, nie ryzykując zbyt dużego obciążenia zespołu. Zarządzanie całym cyklem projektu z jednego miejsca daje wgląd w całościowy status projektu, wcześnie eliminując wąskie gardła i zyskując czas na tworzenie innowacji i budowanie dystansu wobec konkurencji.

19. SMARTSHEET

Smartsheet wzmacnia produktywność zadań. To aplikacja optymalizująca pracę, dzięki której można osiągnąć więcej. Nie trzeba poświęcać czasu szukając danych, wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu odpowiednio posegregowane. Brak konieczności przełączania się pomiędzy wieloma systemami również pozwala oszczędzać czas.

System usprawnia współpracę, zarządzanie i raportowanie. Automatyzuje przepływ działań i wdrażanie nowych procesów na dużą skalę. Zaawansowany panel raportów usprawnia przygotowywanie materiałów na biznesowe spotkania. Smartsheet to połączenie wymogów korporacyjnych z intuicyjnym interfejsem. Profesjonalne narzędzie jest przyjazne w obsłudze.

20. MONDAY.COM

Gotowe szablony i sekcje, których używa się wykorzystując metodę drag-and-drop to sposób, by szybko przegotować przestrzeń działań dla całego zespołu. Widok jest w pełni konfigurowalny, każdy użytkownik może przygotować narzędzie do pracy w sposób indywidulany, co usprawnia i uprzyjemnia codzienne obowiązki.

Automatyczny przepływ pracy minimalizuje ryzyko pojawienia się błędów. Wyświetlane dane łatwo poddają się interpretacji. Z pośród szeregu informacji prosto wydobyć te, które są najbardziej interesujące w danym momencie.

Raporty zgodne z czasem rzeczywistym pomagają skutecznie zarządzać obciążeniem zespołu, zapobiegając przekraczaniu terminów.

21. WRIKE

Wrike jest zaawansowanym programem do zarządzania projektami. Posiada rozbudowane możliwości raportowania i wizualizacji danych. Program zintegrowany jest z ponad 400 aplikacjami, w tym Marketo i Salesforce. Na diagramie Gantta wyświetla się harmonogram projektu.

Managerowie kontrolują wszystkie zmiany w projekcie w czasie rzeczywistym. Pliki można swobodnie edytować bez konieczności zapisywania kopii na komputerze. Dynamiczne formularze żądań przyśpieszają realizację zadań, czego następstwem jest skalowanie ilości wszystkich realizowanych zleceń. Zadania można przydzielać automatycznie, korzystając z harmonogramu dostosowanego do kompetencji pracowników.

22. TEAMWORK PROJECTS

Członkowie zespołu współpracujący w Teamwork Projects działają na jednym froncie, nawet gdy znajdują się w różnych miejscach. To wygoda dla managerów, którzy zdalnie mogę kontrolować cały team. Bieżący monitoring przebiegu pracy daje szansę na korektę planów w praktyce.

Program pomaga efektywnie realizować terminy oraz zarządzać zadaniami. Większa wydajność pracy prowadzi do zwiększenia ilości realizowanych zleceń, co bezpośrednio przekłada się na zysk. Wysokiej jakości produkty zrealizowane w założonym czasie, to najlepszy sposób na zadowolenie Klientów.

23. PROOFHUB

Narzędzie pomaga zarządzać projektami wizualizując przepływ pracy na tablicach Kanban. Projekty dzielić można na dowolną ilość etapów. Cały zespół za każdym razem jest powiadamiany, że dane stadium zostało pomyślnie ukończone.

W planowaniu pracy pomagają wykresy Gantta. Na osi czasu wizualizuje się poszczególne elementy projektu. Plany można na bieżąco modyfikować. Opcja oznaczania i komentowania daje możliwość natychmiastowego przekazywania opinii w przejrzysty sposób.

24. REDMINE

Darmowe narzędzie do zarządzania projektami i zadaniami na licencji Open Source.

Podstawową funkcją narzędzia jest wizualne planowanie projektów w odniesieniu do zdolności i kompetencji pracowników. Managerowie oszczędzają swój czas dzięki łatwemu planowaniu pracy. Przełożeni zawsze znają stopień obciążenia swojego zespołu, eliminuje to ryzyko przeciążenia poszczególnych osób.

Wtyczka Agile rozszerza program o możliwość zwinnego planowania. Założenia wynikające z metodologii Scrum i Kanban opierają się na sprintach. Łatwo zorientować się, które zadania mają zagrożone terminy i podjąć odpowiednią reakcję.

25. ZENTAO

Kolejny darmowy system do zarządzania projektami na zasadzie OpenSource.

Program wspiera zwinne zarządzanie. Narzędzie ma estetyczny, intuicyjny interfejs i może być elastycznie rozbudowywane. Posiada zaawansowane funkcje wyszukiwania oraz różne formy raportów statystycznych.

Główna filozofia ZenTao oparta jest na popularnej metodologii Agile Scrum. To podstawa, którą można rozwinąć o wiele szczegółów i procesów. ZenTao integruje zarządzanie błędami, przypadkami testowymi, wydaniami i dokumentami. Całkowicie obejmuje cały cykl projektu. W programie jasno określone zostały pojęcia produktu, projektu i testu. Do każdej kategorii dedykowany jest zespół osób, teamy ściśle ze sobą współpracują.

26. PRIORITY MATRIX

Aplikacja do zarządzania czasem oparta na metodzie Eisenhowera. Procedura polega na porządkowaniu zadań według terminów i stopnia priorytetu. Segregowanie zadań ujęte jest w ogólną strukturę, na której uruchamiana jest macierz priorytetów. Matryca zarządzania czasem składa się z ćwiartek: krytycznej natychmiastowej, krytycznej nienatychmiastowej, niekrytycznej natychmiastowej i niekalorycznej.

Narzędzie obsługiwane jest na wielu platformach, min Microsoft Windows, Mac OS X, Android i iOS. Synchronizacja danych w chmurze umożliwia pracę na wielu urządzeniach. Zadania można przeciągać i upuszczać bez konieczności tworzenia nowych elementów. Całe projekty da się eksportować do formatu pliku programu .pmatrix.

27. FLOCK

Flock usprawnia komunikację. Rozmowy można prowadzić w grupach liczących dowolną ilość osób. Konwersacje toczą się na płaszczyznach publicznych lub prywatnych. Indywidualne kanały dla poszczególnych projektów lub tematów to sposób na automatyczną segregację treści. Podręczny komunikator zachęca do dzielenia się pomysłami. Szybka wymiana myśli między pracownikami pozytywnie wpływa na rozwój organizacji.

Funkcja Mailcast pozwala wygodnie wysyłać wiadomości mailowe do klientów, kontrahentów lub całego zespołu jednocześnie. Każdy z użytkowników wykreować może własny obszar roboczy, z prywatnej przestrzeni korzysta się w dowolny sposób.

28. SCORO

Użytkownicy Scoro tworzą własne listy zadań, którymi mogą elastycznie zarządzać zgodnie z priorytetami, statusami oraz terminami. Wspólny kalendarz zespołu łączy wszystkie wydarzenia z projektami i klientami. W ten prosty sposób powstaje pełny obraz działań.

Dodatkowo aplikacja usprawnia kontrolę nad przepływem finansów. Można ustawić automatyczne przypomnienia dotyczące przeterminowanych, zaplanowanych i cyklicznych faktur. Za pomocą programu wystawia się faktury sprzedaży, kredytowe i przedpłaty. Dokumenty przesyłać można w formacie pdf.

29. FREEDCAMP

Program do zadań dedykowany jest działaniom biznesowym i prywatnym. Freedcamp to szansa, by zrezygnować z komunikacji mailowej i pozbyć się konieczności przeszukiwania niezliczonych wiadomości. Wszystkie rozmowy toczą się w jednym miejscu posegregowane według wątków.

Platforma udostępnia intuicyjną przestrzeń przechowywania dokumentów. Znajdzie się też miejsce na wygodne przechowywanie kontaktów. Projekty można duplikować korzystając z wypracowanych, sprawdzonych szablonów. Tworzenie niestandardowych widget’ów pozwala segregować informacje dowolnego rodzaju.

30. HIVE

systemem do zarządzania zadaniami Hive użytkownicy tworzą osobistą listę rzeczy do zrobienia, która skupia wszystkie obowiązki. To idealny sposób, by w natłoku pracy niczego nie pominąć. Opcja przypisywania zatwierdzeń i przekazywania opinii usprawnia pętlę informacji zwrotnych, skracając proces akceptacji poszczególnych faz pracy.

Można dodawać komentarze, które następnie uzupełniane są o statusy. Wygodnym rozwiązaniem są formularze służące do zbierania informacji dotyczących projektu. Formularze mogą uzupełniać także klienci i kontrahenci. Czas poświęcony na określone projekty i zadania jest rejestrowany, co pozwala czynić adekwatne plany w przyszłości.

31. HITASK

W jednym oknie widoczne są wszystkie zadania i użytkownicy oraz ich statusy. Wystarczy kliknąć, by rozwinąć pojedyncze zadanie i zyskać pełną wiedzę na jego temat lub wprowadzić modyfikacje. Obowiązki przypisie się metodą „przeciągnij i upuść”, to opcja która pozwala szybko poruszać się w programie.

Scentralizowana biblioteka plików pozwala bezpiecznie przechowywać dane, które dostępne są z każdego miejsca. Bez względu na to gdzie pracują poszczególni członkowie zespołu projektowego, materiały potrzebne do pracy są zawsze pod ręką. Nie trzeba na nowo kompletować dokumentów lub tracić czasu na ich poszukiwanie.

32. YODIZ

Zarządzanie zadaniami w tym systemie działa zgodnie z metodologią Scrum i ScrumBan. Codzienne śledzenie sprintów pomaga efektywnie zarządzać pracą. W razie potrzeby można wdrażać bieżące zmiany. Natychmiastowa analiza ułatwia wyciąganie trafnych wniosków ze zdobytych doświadczeń. Dzięki wydajnym filtrom można szybko znaleźć to, czego się szuka bez konieczności zagłębiania się w stosy danych.

Managerowie już nie muszą opierać się na subiektywnych opiniach poszczególnych osób, mają do dyspozycji obiektywny obraz wszystkich działań, zawsze wiedzą co rzeczywiście dzieje się w firmie.

33. ACTIVECOLLAB

Użytkownicy aplikacji do zarządzania zadaniami ActiveCollab zawsze wiedzą kiedy upływa termin realizacji poszczególnych faz projektu. Deadline’y nigdy nie są zaskakujące. Elastyczne rozwiązania umożliwiają określenia własnej ścieżki realizacji zadań, zgodnie z potrzebami zespołu i klientów. Dobra organizacja pracy to szansa, by całkowicie wyeliminować nadgodziny.

Program jest prosty w obsłudze, nie wymaga specjalnych wdrożeń. To zaleta także dla klientów, których można zaprosić do wspólnej pracy. Takie zaangażowanie poprawia komunikację i pomaga zbudować zaufanie, a to z kolei prowadzi do długotrwałej, efektywnej kooperacji.

 
 

34. NUTCACHE

Nutcache służy zarządzaniu projektami w małych i średnich firmach. Przeznaczony jest dla firm liczących mniej niż 1000 pracowników. Najważniejsze funkcje programu obejmują monitoring czasu zadań, pulpity nawigacyjne projektów, raporty i fakturowanie. Użytkownicy mogą tworzyć wspólne tablice projektowe, w ramach który odbywa się organizacja w formie list i kart.

Bezpośrednio z tablic projektowych można wystawiać faktury, oraz rozliczać rzeczywisty czas spędzony na poszczególnych zadaniach. Program obsługuje bramki płatnicze takie jak Paypal, 2Checkout i Authorize.net. Rozwiązanie kompatybilne jest z systemami Android, iOS, Linux, Mac i Windows.

35. CLICKUP

Popularna aplikacja do zarządzania zadaniami oparta na hierarchicznej strukturze, która przedstawia się następująco: zespół, przestrzeń, projekt, lista, zadanie. W ramach przestrzeni można wyodrębnić miejsce dla poszczególnych działów i klientów. Przestrzeń dzieli się również na zawodową i prywatną.

Projekty zawierają cele oraz zadania. Dla każdego z projektów da się zdefiniować własny przepływ pracy. Na listach znajdują się wszystkie toczące się aktualnie zadania. Listy pomagają organizować dokumenty, użytkowników, czas i etapy pracy. W ramach pulpitu każdy członek zespołu może utworzyć w pełni spersonalizowany pasek boczny z lokalizacją, sortowaniem, filtrowaniem i ulubionym widokiem.

36. AVAZA

W systemie do zarządzania projektami Avaza natychmiast przełącza się pomiędzy widokiem listy, tablicami Kanban i widokiem charakterystycznym dla diagramu Gantta. Zadania można wizualizować, filtrować i grupować w ramach projektów. Managerowie z łatwością zarządzają zasobami przydzielonymi do zadań, które można edytować na bieżąco korzystając z wygodnej opcji drag & drop.

Jednym kliknięciem z każdego ekranu śledzi się czas spędzony nad realizacją zleceń. Karty czasu pracy i wydatków pozwalają na szybkie, bezproblemowe rozliczenia. Ustawienie automatycznego przesyłania raportów tworzonych w czasie rzeczywistym, to szansa by zweryfikować wydajność zespołu, zrozumieć postęp projektu oraz utrzymać rentowność.

37. AGILEAN

Narzędzie, zgodnie z nazwą, integruje model zarządzania Lean z metodą Agile. Przeznaczone jest dla małych i średnich firm z branży informatycznej, działa w modelu SaaS. W dwie minuty można ustawić zautomatyzowany proces przepływu pracy zgodny z metodą Kanban, czynność usprawnia pięćdziesiąt wbudowanych szablonów.

Program jest w pełni konfigurowalny i przyjazny dla użytkownika.

Agilean ułatwia planowanie, realizację i kontrolę nad tworzeniem produktu. Lista zadań dzieli się na planowane, zakończone i w toku. W ten sposób zyskuje się porządek i pełną wiedzę dotyczącą przebiegu działań. Automatyzacja kalendarza spotkań, analiz i raportów jest wygodna i prowadzi do znacznej oszczędności czasu.

38. DAYLITE

Daylite powstał, by usprawnić działanie małych firm. Z jednego miejsca zarządzać można obecnymi i przyszłymi klientami oraz wszystkimi projektami. Pełna kontrola nad całością działań usprawnia pracę i podnosi jakość produktów i usług.

Program organizuje pracowników, komunikację i plany. Monitoring czasu pozwala na bieżąco wprowadzać pozytywne zmiany, co ostatecznie prowadzi do optymalizacji terminów.

Narzędzie pomaga pamiętać o wszystkim. Nawet najdrobniejsze sprawy są zawsze dopilnowane. Kalendarz zawiera wygodne przypomnienia, które zawsze przekazywane są w odpowiednim momencie.

39. TWPROJECT

Program służy organizacji pracy całego zespołu. Do zadań przypisywane są priorytety, dzięki czemu zawsze wiadomo, co w danym momencie jest najważniejsze. Wszyscy pracownicy wiedzą jakie tematy toczą się aktualnie. Ogólna orientacja w toku firmowych spraw wzmacnia poczucie obowiązku oraz odpowiedzialności wobec pracodawcy.

Managerowie na bieżąco kontrolują zasoby, dlatego mogą błyskawicznie zmieniać przydział pracy biorąc pod uwagę stopień obciążenia poszczególnych osób. Twprojekct dostosowuje się do procesów przyjętych w danym środowisku biznesowym. Poza możliwościami elastycznymi, narzędzie obsługuje metodologie Agile: Scrum, Kanban, XP.

40. ORANGESCRUM

Managerowie zawsze wiedzą jaką ilością pracy dysponują ich pracownicy. Dzięki temu mogą dokonywać niezawodnych planów i dostarczać produkty bądź usługi na czas. To szansa, by optymalnie wypełnić grafik, nie przeciążając ani nie marnując zasobów.

Program wykorzystuje metodę Scrum i Kanban. Zadania planuje się i monitoruje za pomocą intuicyjnych tablic Kanban. Przejrzystość działań to szansa, by zakończyć pracę sukcesem, w budżecie i na czas. Scrum zachęca do ciągłego monitorowania działań, przyjmowania opinii oraz dyskusji, które prowadzą do wysokiej jakości rezultatów i zwiększenia wydajności.

41. EVERNOTE

Evernote służy do organizacji notatek. Działa na wszystkich urządzeniach, w każdym momencie i w dowolnym miejscu można zapisywać pomysły, nie ryzykując, że coś wartościowego uleci w niepamięć. Narzędzie działa również w trybie offline, notatki zostają pod ręką nawet gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci komórkowej i Wi-Fi.

Wartościowe informacje znajdowane podczas pracy w internecie można przypinać do Evernote. Ważne treści zapisywane są w formie zrzutu z całego ekranu lub jego części, bez reklam i innych zbędnych komunikatów. Nie trzeba rozpoczynać poszukiwań od zera, potrzebne informacje przechowywane są w formie obrazu na koncie Evernote.

42. CLARIZEN

Program do zarządzania projektami kierowany głównie do zespołów marketingowych. Miejsce przechowywania i wymiany plików, zespół swobodnie wymienia się pomysłami przekazując sobie projekty i szkice. Zadania można zmieniać w szczegółowe kampanie. Dyskusje i burze mózgów toczą się w czasie rzeczywistym, każdy posiada pełny kontekst wydarzeń.

Clarizen to również skuteczny sposób komunikowania wyników i zdobywania zatwierdzeń. W pracę włączeni są klienci, partnerzy i kontrahenci. Dostępna opcja analizy projektów i kampanii wykazuje czy plany mieszczą się w założonym budżecie. Monitoring historii kosztów pomaga czynić trafne założenia w przyszłości.

43. ALLDONE.IO

Program do zarządzania projektami działa w oparciu o zasady Scrum i Kanban. Skierowany głownie do zespołów z branży IT. Narzędzie organizuje proces tworzenia oprogramowania, dzięki czemu w krótkim czasie powstają wysokiej jakości produkty. Monitoring przepływu pracy to szansa na zidentyfikowanie wąskich gardeł i poprawę wydajności.

AllDone pomaga zidentyfikować funkcje, najważniejsze z punktu widzenie użytkownika. Opcja oznaczania priorytetów to szansa, że pracownicy skupią się na tym, co najważniejsze. W ramach programu managerowie dzielą pracę pomiędzy zespoły, a sami zyskują ogląd na pełny obraz wydarzeń.

44. INFINITY

Narzędzie ma wbudowany szablon, który pomaga klientom śledzić wszystko, co wiąże się z realizacją ich zleceń. Dane klientów klasyfikowane są za pomocą tablic i folderów. Z poziomu różnych widoków użytkownicy mają dostęp do danych, zadań, dokumentów, artykułów, linków i wydarzeń.

Wyróżniającym modułem programu do zarządzania zadaniami jest kalendarz treść przeznaczony dla osób piszących teksty. Używając go można podzielić proces tworzenia na etapy, przypisać zadania poszczególnym członkom zespołu i wyznaczyć terminy. W zależności od zakresu obowiązków, szablon poddaje się modyfikacji.

45. BRITIX24

Program ujednolica prace członków wszystkich działów w firmie. Wbudowany intranet posiada tablice aktywności, ankiety i ogłoszenia. Dostępny dla wszystkich chat może działać w trybie prywatnym lub publicznym. Dyskusje toczą się w ramach grup i tematów. Historie chat’u można szybko przeszukać.

Wyróżniającym rozwiązaniem jest biznesowy system telefoniczny. Britix obsługuje telefony wewnętrzne, pocztę głosową, nagrywanie rozmów, przekierowywanie połączeń. Dodatkowo zawiera wsparcie prowadzenia zaawansowanego telemarketingu. Automatyczne dialery, listy połączeń, numery lokalne w 53 krajach i bezpłatną wypożyczalnię numerów. System działa w chmurze i on-premise, posiada liczne integracje.

46. TOGGL PLAN

Internetowy planer pracy dedykowany project managerom i kierownikom działów HR, którzy chcą sprawnie zarządzać zadaniami. Kalendarz rysuje pełny obraz wydarzeń. W czasie rzeczywistym obserwować można postępy pracy, widać kto nad czym pracuje i w jakim stopniu obciążone są poszczególne osoby. Managerowie mają szansę na szybką reakcję, trafna alokacja zasobów pozwala dotrzymać zaplanowane terminy.

Z widoku kalendarza przełącza się na widok tablic. Użytkownicy mogą definiować i oznaczać statusy i tagi, używać emotikon. Aplikacja zintegrowana jest z kalendarzem google, programem Jira, Trello i Slack. Program można przetestować w darmowej wersji.

47. EASY PROJECT

Program działa w oparciu o popularne metody zarządzania projektami: WBS, Gantt, Agile, Earned Value. Podstawowa wersja rozszerza się o moduł HR, finansowy, Help Desk i CRM. Zespół Easy Project zapewnia pomoc przy wdrożeniu, a na etapie użytkowania regularnie dzieli się wiedzą poprze seminaria internetowe i e-learning.

Autorzy programu nie określili grupy docelowej użytkowników, kierują swój produkt do każdego, kto chciałby zoptymalizować swoje działania. System organizuje zarządzanie zadaniami, zasobami, czasem oraz wartością wypracowaną. Uzyskane dane mogą służyć pojedynczym osobom lub całemu zespołowi.

48. PROWORKFLOW

Aplikacja do zarządzania projektami gdzie jednego pulpitu nawigacyjnego następuje przegląd obciążenia i priorytetów. Za pomocą osi czasu zarządza się terminami, jednym kliknięciem można dokonać zmian, by nie dopuścić do jakichkolwiek odstępstw. ProWorkflow otwarty jest na pracowników firmy, klientów i kontrahentów. Natychmiastowy dostęp do wszystkich uczestników projektu gwarantuje skuteczną komunikację.

Narzędzie posiada udogodnienia kadrowe. Można tu prowadzić listy obecności, tworzyć karty czasu pracy i raporty. Dodatkowo dostępna jest wtyczka do obsługi faktur. Wyróżniającym elementem jest moduł służący do zarządzania cytatami, również nie występuje w wersji standardowej, trzeba go dokupić. Program dostępny jest w wersji desktop oraz mobile.

49. PODIO

Znane oprogramowanie do zarządzania projektami. W Podio gromadzone są wszystkie dane dotyczące każdego projektu oraz informacje związane z codziennym życiem firmy. Pracownicy publikują wiadomości, korzystają ze wspólnego kalendarza, dzielą się spostrzeżeniami, przekazują sobie pliki, udzielają komentarzy. Program pomaga zarządzać poprawkami. Wyraźnie widać wszystkie wprowadzane zmiany, historia modyfikacji dostępna jest dla wszystkich uczestników projektu.

Podio usprawnia pracę na każdej płaszczyźnie, łatwo dostosowuje się do zastanych procesów. Plany Plus i Premium oferują zaawansowane funkcje przepływu pracy. Indywidualne ustawienia pozwalają zbudować narzędzie idealnie dopasowane do potrzeb organizacji. System pełni również rolę intranetu.

50. NOTION

Wszechstronny obszar roboczy do zarządzania wiedzą i plikami oraz prowadzenia notatek. Użytkownicy na bieżąco mogą komentować działania i uczestniczyć w dyskusjach. Platforma dostępna jest z poziomu przeglądarek internetowych. Narzędzie posiada integrację z Trello i Slack.

Z Notion z powodzeniem można korzystać w celach zawodowych i prywatnych. Użytkownicy tworzą proste listy kontrolne lub złożone plansze dotyczące konkretnych projektów i zadań. Sposobem drag and drop porządkuje się myśli i segreguje obowiązki.

51. FUNCTIONFOX

Oprogramowanie do zarządzania projektami posiadające dedykowane rozwiązania dla zespołów marketingowych, team’ów kreatywnych, designer’ów i freelancerów. To wygodne narzędzie dla osób pracujących w systemie home office. FUNCTIONFOX pomaga w planowaniu, realizacji i rozliczaniu kampanii marketingowych. Przez cały cykl życia projektu wszyscy jego uczestnicy pozostają w stałym kontakcie, posiadają bieżącą wiedzę, wymieniają się pomysłami.

Grafik zespołu można analizować w widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Każde zadanie da się rozliczyć zgodnie z czasem, którego wymagało wykonanie go. Użytkownicy zyskują wiedzę niezbędną do trafnego planowania terminów w ramach kolejnych, podobnych zleceń. Rozwinięty moduł raportów pozwala natychmiastowo uzyskać szczegółowe dane dotyczące każdego aspektu projektu.

52. BRIGHTPOD

Z jednego miejsca monitorowane i organizowane są wszystkie projekty content marketingu: SEO, blogi, media społecznościowe. Całościowe działania wykonywane w tym zakresie łatwo jest kontrolować, śledząc daty publikacji treści i wydarzenia we wspólnym kalendarzu. Wyniki obserwacji to najlepsza baza planowania kolejnych projektów o podobnym zakresie.

Program działa w modelu SaaS, co oznacza, że nie ma potrzeby instalowania go i aktualizacji. Użytkownicy zawsze pracują na najnowszej wersji, która posiada pełne wsparcie. Rozwiązanie jest bezpieczne. Znany hosting, brak przestojów, systematyczne wykonywanie kopii zapasowych i szyfrowanie SSL gwarantują komfort obsługi.

53. WEEKDONE

Działanie programu opiera się o cotygodniowe spotkania, które służą planowaniu i raportowaniu statusu. Pomaga to zwiększyć koncentrację, nadać transparentności, analizować wyniki. Zespół dzieli się najważniejszymi planami, sukcesami oraz wyzwaniami. Takie podejście pozwala łatwo sprecyzować długoterminowe cele i właściwie nimi zarządzać. Cele można podzielić na: ogólne, dotyczące całej organizacji, działów, zespołów i poszczególnych osób.

Użytkownicy co tydzień otrzymują raport podsumowujący na e-mail lub smartphone. W dowolnym momencie, z każdego miejsca można połączyć się z systemem, natychmiastowo odpowiadając na potrzeby projektu.

54. INSIGHTLY

Narzędzie pomaga wypracować szczegółowe profile klientów firmy. Obraz powstaje na podstawie danych uzyskanych ze wszystkich działów organizacji. Marketing, sprzedaż i zespół realizacji działają na tej samej platformie, dostarczając danych dotyczących potrzeb i preferencji zleceniodawców. Uzyskana wiedza to szansa na szybkie, właściwe prowadzenie działań oraz zminimalizowanie ilości poprawek.

Klienci włączeni są w cały cykl pracy. Ciągła interakcja nie pozwala zgubić pierwotnych założeń. Bieżąca komunikacja buduje dobre relacje pomiędzy klientami a pracownikami firmy. Takie podejście pomaga zbudować zaufanie, co przekłada się na długotrwałą współpracę z grupą lojalnych partnerów

55. CYFE

Korzystanie z tego narzędzia do zarządzania zadaniami ma na celu maksymalizacje wartości wszystkich procesów istniejących oraz skuteczne wdrożenie i utrzymanie nowych. Z Workzone łatwiej jest wdrażać zmiany oraz sprawić, że będą rozumiane i respektowane przez zespół, klientów i kontrahentów.

Program umożliwia tworzenie szablonów projektów. To opcja, która pozwala zaoszczędzić sporo czasu przy wprowadzaniu nowych zadań gdy zlecenia realizowane w firmie mają podobny profil.

Wrkzone łatwo poddaje się personalizacji. Można tworzyć osobiste listy rzeczy do zrobienia oraz ustawiać różny zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników oraz klientów i kontrahentów. Wygodną funkcją dla managerów są rozbudowane wykresy Gantta.

56. IC PROJECT

Zaawansowany system, który łączy ze sobą wiele funkcji przydatnych do sprawnego zarządzania komunikacją oraz projektami w firmie. W ramach projektów tworzone są plany i grupy zadań, które program dzieli zgodnie z logiką Kanban. Zadanie składa się z czynności, które muszą zostać wykonane, by je zrealizować. Każda czynność występuje jako oddzielna karta na tablicy Kanban.

57. WORKBOOK

Workbook to kompleksowa aplikacja do zarządzania projektami, które posiada szereg przydatnych funkcji.

W programie można stworzyć listę zadań i przeglądać ją poprzez odfiltrowane widoki, zyskuje się w ten sposób dostęp do różnych informacji z wybranych obszarów. Gdy zadanie zmienia status, zainteresowane osoby otrzymują powiadomienia. Użytkownicy wymieniają się linkami, plikami, udzielają komentarzy i dzielą wiedzą.

Program wyposażony jest również w opcje z zakresu finansów i HR. Pracownicy konfigurują kalendarz, uzupełniając informację o urlopach i pozostałych nieobecnościach.

58. COPPER PROJECT

Program ma na celu optymalizację wszystkich procesów, które składają się na realizacje zleceń w organizacji. Copper Project z powodzeniem zastępuje arkusze kalkulacyjne i wiadomości e-mail. Cały zespól pracuje na tym samym widoku projektu, co eliminuje ryzyko powielania zadań lub pominięcia. System współpracuje z Xero, MS Project, Dropbox, Quickbooks i Harvest.

59. MEISTERTASK

Narzędzie do zarządzania projektami działające zgodnie z metodologią Kanban. W MeisterTask tworzone są złożone listy zadań, po których można intuicyjnie się poruszać. Elastyczne tablice projektowe sprawdzają się w branży programistycznej, marketingowej oraz przy organizacji eventów.

60. PRODUCTIVE

Program automatyzuje przepływ pracy. Wszystkie sektory organizacji znajdą tu swoją przestrzeń, od sprzedaży po fakturowanie. W ramach narzędzia powstaje obieg transakcji i organizowana jest sprzedaż z opcją przeglądu potoku działań. Śledzenie czasu optymalizuje zyskowność projektów stałych i godzinowych.

61. YOUTRACK

Użytkownicy aplikacji do zarządzania projektami YouTrack konfigurują zwinne tablice, korzystają z raportów, pulpitów nawigacyjnych i wykresów Gantta. Program dostosowuje się do zastanych procesów. Bieżąca analiza zadań pozwala w łatwy sposób zidentyfikować problemy i we właściwym czasie podjąć działania zapobiegawcze.

62. TASKWORLD

Narzędzie do wizualnego zarządzania zadaniami umożliwia planowanie projektu i komunikację z zespołem. Taskworld posiada funkcję śledzenia czasu, automatyczne powiadomienia i liczne integracje. Odpowiednio wykorzystany pozwala osiągnąć lepsze wyniki w krótszym czasie.

63. TODO.VU

Program do zarządzania projektami zapewnia unikalne połączenie CRM, organizację zadań, funkcję śledzenia czasu i rozliczeń. Todo.vu szczególnie dedykowany jest freelancer’om, konsultantom, ale z powodzeniem korzystać może z niego każdy zespół, który chce poprawić wydajność swojej pracy i prowadzić przejrzyste działania.

64. TAIGA

Intuicyjny interfejs pozwala szybko opanować mnogość funkcji programu. Narzędzie dobrze służy zespołom, których poszczególni członkowie mają odmienny zakres pracy. Z Tagia planuje się sprinty, tworzy plansze Kanban, zarządza ryzykiem, analizuje wykres spalania.

65. ZENKIT

Program dopasowuje się do wielkości i potrzeb organizacji. Z pomocą Zenkit można tworzyć i publikować wysokiej jakości treści, współpracując w czasie rzeczywistym z członkami wiki. Funkcja komentarzy pozwala szybko reagować na ewentualne błędy.

66. ZENHUB

Narzędzie do zadań działające w oparciu o dane GitHub, hostingowego serwisu internetowego przeznaczonego dla programistów. ZenHub wspiera sprawny rozwój biznesu. Program służy najbardziej innowacyjnym zespołom świata. Powstają w nim skomplikowane mapy produktów, tablice zadań i raporty.

67. KANTREE

Kantree to przestrzeń wspólnej pracy zespołu, która uwalnia najlepsze pomysły. Program daje pełną kontrolę nad wszystkimi projektami planowanymi, toczącymi się oraz zakończonymi. Wizualne rozwiązania są pomocne w organizowaniu, planowaniu i zarządzaniu obowiązkami służbowymi. Narzędzie sprawia, że pracowniczy czują się pewniej i wydajniej.

68. WIMI

Wimi ma bardzo szerokie zastosowanie w zarządzani projektami. Poza funkcjami niezbędnymi w dziedzinie zarządzania projektami, przejmuje role dysków, kalendarzy i narzędzi służącym organizacji wideokonferencji. Wimi pomaga utrzymać porządek, zwiększając efektywność wspólnych działań biznesowych.

69. PLUTIO

Platforma stworzona z myślą o freelancerach i małych firmach. To miejsce, w którym efektywnie można prowadzić projekty i zadania, monitorować czas, a nawet nadzorować przepływ faktur. Wygodne narzędzie pomaga pełnić codzienne obowiązki.

70. CLUBHOUSE

Program powstał z myślą o zespołach programistów wykorzystujących metodologię Agile. Oferuje solidy zestaw integracji, łączy się między innymi z GitHub, GitLab i Slack. Automatyzację procesów roboczych zapewnia dobrze zaprojektowany interfejs API. Grupa nie większa niż dziesięciu użytkowników może wykorzystywać platformę do zarządzania projektami bezpłatnie.

Ta strona używa ciasteczek. Kontynuując, wyrażasz na to zgodę.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

Ta strona używa ciasteczek. Kontynuując, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.