5 zasad Lean Management, część 2.

Kontynuujemy teoretyczne rozważania dotyczące szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwie. Tym razem poznacie 5 zasad, do których stosują się organizacje działające zgodnie z koncepcją Lean.

Identyfikujemy wartości, pozbywamy się marnotrawstwa, przechodzimy na pull production, dążymy do doskonałości i mamy perfekcyjnie prowadzoną firmę.

Przeznaczeniem Lean jest budowanie odnoszącego sukces biznesu. Środkiem do osiągnięcia celu jest wypracowanie właściwych powiązań z klientem i konsekwentna eliminacja wszystkiego, co nie tworzy wartości. Wykluczenie strat obniża koszty wytworzenia, a połączenie wszystkich zasobów firmy z klientem, pozwala dogłębnie zrozumieć oczekiwania i wytworzyć produkt, który im odpowiada. 

Womack i D. Jones, w swojej książce: „Lean thinking – szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrastwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie”, sformułowali pięć zasad, które musi spełniać organizacja posługująca się systemem Lean

1. Określenie wartości dla Klienta

Zasada pierwsza to określenie wartości dla klienta. Definicję wartości może stanowić jakość, cena, czas wytworzenia, wygląd, użyteczność, dostępność. Precyzyjne ustalenie tych parametrów pomaga zmniejszyć ryzyko generowania strat.

2. Identyfikowanie strumienia wartości

Identyfikowanie strumienia wartości stanowi punkt drugi. Stosując tę regułę należy uzyskać obraz składający się ze wszystkich działań wykonywanych podczas wytwarzania produktu przez organizację. Pełna ilustracja przedstawia mapę powiązanych ze sobą czynności i procesów, które mają miejsce od zamówienia, aż po dostarczenie gotowego wyrobu klientowi. W ten sposób powstaje tak zwany strumień wartości. Ukazuje on przetwarzanie informacji i materiałów. To swoista analiza, która pomaga dostrzec wszystkie elementy złożonego procesu. 

3. Ciągły przepływ

Ciągły przepływ określony został jako zasada trzecia. Celem jej wdrożenia jest wzrost wydajności organizacji, zoptymalizowanie czasu wytwarzania produktów i realizacji zamówień. Zgodnie z filozofią Lean, taki efekt uzyskać można poprzez eliminację zbędnych przerw i przestojów. Identyfikuje się je stosując zasadę drugą. Proces ma działać płynnie. 

4. System ssący

Norma czwarta rekomenduje system ssący (ang. pull) (1). Podstawową zaletą tego rozwiązania jest brak tworzenia zapasów. Każdy etap wytwarzania produktu uruchamiany jest w odpowiedzi na zgłoszenie konkretnego zapotrzebowania przez klienta. Dzięki temu wiadomo dokładnie kiedy i w jakiej ilości produkować.

5. Dążenie do doskonałości

Dążenie do doskonałości to ostatnia reguła. Zgodnie z nią każdy proces w organizacji powinien być poddawany ciągłemu doskonaleniu. Przedsiębiorstwo działające zgodnie z ideą Lean ma obowiązek bezustannego usprawniania swojej działalności (2).

Sformułowane przez badaczy zasady przyczyniły się do popularyzacji kultury Lean Management poza obszarami produkcyjnymi. Koncepcja stała się bliska każdemu, kto wyraża chęć ciągłego dążenia do doskonałości w biznesie, posiada zdolność perspektywicznego myślenia, nie akceptuje marnotrastwa, szanuje potrzeby klienta, dba o satysfakcję załogi, a przede wszystkim potrafi wykorzystać każdy gram inteligencji w organizacji (3).

 
 
(1)  Jest to przeciwieństwo powszechnie stosowanego systemu push, który polega na produkowaniu w oparciu o prognozowany popyt.
(2) Lean thinking – szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrastwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, J. Womack, D. Jones, Prod.Press.com 2008
(3) Tamże, s. 15-20

Ta strona używa ciasteczek. Kontynuując, wyrażasz na to zgodę.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

Ta strona używa ciasteczek. Kontynuując, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.