taagly animation

...

...

Czym są ustawienia projektu?

W sprawnym zarządzaniu projektami ważne jest odpowiednie skonfigurowanie ustawień projektu. Naucz się nimi zarządzać!

Ustawienia projektu


Jeżeli chcesz zmienić nazwę istniejącego projektu, lub dodać pasującą do niego ikonę, a może zmienić ustawienia widoczności projektu tylko dla wybranych osób z odpowiednimi uprawnieniami. Wszystkie ustawienia dotyczące istniejącego projektu są schowane pod ikoną znajdującą się obok nazwy projektu.
1. Kliknij w ikonę znajdującą się po lewej stronie nazwy projektu
2. W oknie, które się otworzyło masz kilka opcji:
  • O projekcie - jest to miejsce w którym możesz zmienić nazwę projektu, dodać opis lub ustalić datę startu i zakończeniu projektu.
  • Użytkownicy - w tej zakładce możesz ustalić czy widoczność projektu ma być ograniczona tylko dla wybranych osób czy wszyscy użytkownicy przypisani do obszaru roboczego w którym znajduje się projekt mogą go przeglądać.
  • Wygląd - opcje znajdujące się pod tą zakładką pozwalają Ci ustalić wygląd oraz kolor ikony przypisany do projektu.
  • Pliki - tutaj znajdziesz wszystkie pliki znajdujące się w tym projekcie, oraz informacje o wykorzystaniu pamięci.
  • Duplikuj - to okno pozwala stworzyć kopię istniejącego projektu z zachowaniem wybranych ustawień tj. przypisani użytkownicy, tagi czy zadania.
  • Archiwizuj - w tej zakładce możesz zarchiwizować swój projekt. Oznacza to, że nie będzie on już widoczny w panelu zadań, ale nie zostanie definitywnie usunięty. Projekt może zostać przywrócony przez administratora konta w systemie.
  • Usuń - pozwala usunąć definitywnie dany projekt. Jest to opcja nieodwracalna a skasowany projekt, nie może zostać przywrócony.
W sprawnym zarządzaniu projektami ważne jest odpowiednie skonfigurowanie ustawień. Dobrze zapoznaj się z wszystkimi możliwościami naszego systemu, oraz naucz się nimi zarządzać. Dzięki temu będziesz w stanie szybciej i sprawniej realizować swoje zadania w ramach określonych projektów.
© 2020 taagly, all rights reserved