taagly animation

...

...

Jak edytować obszar roboczy?

Naucz się edytować obszary robocze i zarządzać sprawniej swoimi projektami przy pomocy Taagly.

Jak edytować obszar roboczy?


Jeżeli chcesz zmienić nazwę, ikonę (lub jej kolor) swojego obszaru roboczego to postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
  1. Kliknij w nazwę swojego aktywnego obszaru roboczego (pierwszy element występujący w menu po lewej stronie).
  2. Znajdź projekt, który chcesz edytować.
  3. W lewym górnym rogu ikony projektu znajduje się koło zębate, które oznacza ustawienia obszaru roboczego. Kliknij w nie.
  4. Możesz teraz zmienić nazwę, symbol oraz kolor obszaru roboczego.
  5. Kliknij zapisz.
Zmieniłeś dane swojego obszaru roboczego. Teraz możesz stworzyć w nim swoje pierwsze projekty i zadania dla członków zespołu.
© 2020 taagly, all rights reserved